Project Description

PALATUL COPIILOR PITEȘT

CERCUL: CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ROMÂNEASCĂ

CONDUCĂTOR DE CERC: Prof. Mihaela Ileana CÎRSTEA;   telefon-0723522722

OFERTA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019

MOTTO-UL CERCULUI:

„Avem conştientizată menirea noastră de dascăli şi satisfacţia împlinirii misiunii de a da societăţii oameni de valoare care să reprezinte şi să susţină viitorul”

OBIECTIVELE CADRU:

 • înţelegerea şi aplicarea noţiunilor fundamentale de cultură și civilizație;
 • formarea şi dezvoltarea deprinderilor de bază necesare pentru recunoașterea problemelor de comunicare și a emoțiilor pozitive/ negative;
 • formarea deprinderilor de cercetare sau studiu individual în domeniul limbii și literaturii române;
 • dezvoltarea interesului pentru cunoașterea valorilor autentice ale societății actuale, a spiritului de lucru în echipă, formarea unei atitudini pozitive și responsabile faţă de propria persoană și față de cei din jur;
 • dezvoltare personală prin descoperirea și parcurgerea unor povești despre sentimentele umane;
 • cunoașterea și aplicarea unor reguli minime de conduită morală și dezvoltarea capacităţii de investigare şi descoperire a atitudinilor defectuoase;
 • cunoașterea bunelor maniere și aplicarea cunoștințelor acumulate în viața de zi cu zi, în diferite împrejurări;
 • dezvoltarea capacităţii de comunicare, de evaluare şi autoevaluare;
 • dezvoltarea creativităţii şi gândirii independente;
 • dezvoltarea unei minți sănătoase într-un trup sănătos;

VALORI ȘI ATITUDINI

 • Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în cadrul lucrului în echipă în diferite situaţii de comunicare;
 • Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii;
 • Manifestarea curiozităţii faţă de tradiţiile şi obiceiurile specifice spaţiului de cultură şi civilizaţie românească;
 • Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate;
 • Dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte socio-culturale şi profesionale specifice, prin receptarea unei varietăţi de texte ;
 • Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social
 • Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural
 • Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală
 • Manifestarea curiozităţii pentru descoperirea unor aspecte legate de viaţa copiilor din alte spatii culturale;
 • Formarea unor atitudini şi concepţii care să dezvolte respectul de sine;
 • Dezvoltarea respectului faţă de cei din jur, demonstrat prin grija faţă de bunăstarea şi sănătatea lor.
Descarca Oferta

ACTIVITATEA ESTE GRATUITĂ!            VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!

Alăturati-va listei noastre de peste 3700 Elevi care iubesc Palatul Copiilor

Alegeti Palatul Copiilor pentru a va dezvolta talentele.