Project Description

Cercul de Machete / Construcții Modele- Electronică

       Activitățile desfășurate în cadrul cercului de Machete /Consrucții modele – Electronică stimulează creativitatea, dezvoltă îndemânarea, abilități practice de lucru cu instrumente, aparate, scule, materiale în vederea realizării unor proiecte, machete, diorame, obiecte decorative, lucrări din domeniul electronicii etc.

       Acest cerc oferă copiilor un mijloc agreabil şi util de petrecere a timpului liber, dezvoltându-le totodată imaginaţia, fantezia creatoare, simţul estetic, dar mai ales formează o multitudine de deprinderi şi priceperi practice necesare adultului de mâine care va fi pus în situaţia de a executa mici reparaţii casnice şi va trebui să găsească soluţii în proiectarea şi confecţionarea unor obiecte decorative sau utile.

                                    

       Copiii iau contact cu noţiuni de bază din domeniul construcţiilor, metode şi tehnici de lucru, materiale folosite, tehnici de lipire şi îmbinare a acestora  reuşind cu timpul să realizeze singuri o machetă.

       În cadrul cercului, pe lângă abilităţile practice pe care elevii le dobândesc, îşi dezvoltă spiritul civic, imaginaţia şi inventivitatea creativă formându-şi o personalitate mai puternică.

       La cercul de Electronică copii vor dobândi abilități de construcție a unor montaje electronice (licurici, sirene, lumini dinamice), vor învăța componentele electronice, repararea unor montaje.

                                                       

       Lucrările realizate de elevi sunt prezentate la concursuri și expoziţii.

       Elevii participanți la cursurile cercului pot avea vârste cuprinse între 5 si 19 ani, pentru electronică  începând de la 10 ani.

Profesor coordonator: Diaconu Margareta

Alăturati-va listei noastre de peste 3700 Elevi care iubesc Palatul Copiilor

Alegeti Palatul Copiilor pentru a va dezvolta talentele.