Palatul Copiilor Pitești – locul unde visurile devin realitate!

În 1957 lua fiinţă în Pitești, Palatul Copiilor, în scopul atragerii, cultivării şi perfecţionării celor mai valoroase talente  pentru organizarea unor activităţi educative cu caracter patriotic, ecologic şi civic.

În primii ani, în lipsa unui spaţiu adecvat, Palatul Copiilor a funcţionat în diferite imobile din Municipiul Piteşti (Anexele Şcolii de Meserii, Anexele Casei Coandă, Ocolul Silvic Piteşti), activităţile neputând fi desfăşurate în bune condiţii, dar atrăgând un mare număr de copii. Ţinând cont de toate acestea, în anul 1965, prin HCM, Palatul Copiilor se instalează în imobilul unde funcţionează şi astăzi, amenajat corespunzător condiţiilor specifice de desfăşurare a acestor tipuri de activităţi.
Azi, Palatul Copiilor Piteşti ocupă în peisajul educativ al Municipiului Piteşti un loc important prin varietatea posibilităţilor de organizare şi petrecere a timpului liber de către elevi. Sute şi sute de copii se întâlnesc zilnic aici într-o ambianţă efervescentă, atractivă, specifică vârstei lor. Sunt apreciate şi căutate activităţile cu caracter ştiinţific şi tehnico-aplicativ, cultural-artistic și sportiv-turistic unde prind aripi măiestria, curiozitatea şi cutezanţa, spiritul novator, unde capătă formă visuri şi idei.

Vedeti Cercurile noastre

DECLARAȚIE DE AVERE ȘI DECLARAȚIE DE INTERESE

0
Legături utile
0
Cursuri
0
Profesori
0
Evenimente anual

Alăturati-va listei noastre de peste 3700 Elevi care iubesc Palatul Copiilor

Alegeti Palatul Copiilor pentru a va dezvolta talentele.