Project Description

PALATUL COPIILOR PITEȘTI

CERCUL DE TEATRU

PROF. VIOLETA BOCANCEA

„Nu cu forţa, ci prin joc, vor învăţa copiii!” – Platon

Prin magia care sălăşluieşte în interiorul lui, teatrul pătrunde în profunzimea sufletului uman şi dezvăluie comorile ascunse specifice spiritului omenesc.

La cursul de teatru folosesc JOCUL ca metodă de stimulare a climatului din care să poată izvorî activitatea creativă. Validitatea metodei de predare bazată pe inspiraţie este confirmată de rezultatul principal – elevii. Inspiraţia se referă aici la diagnosticarea necesităţilor grupului şi la aplicarea exact a acelor jocuri necesare pentru a-i rezolva problemele şi a-i dezvolta abilităţile.

De fapt, prin jocurile teatrale, copiii acţionează într-un context în care exprimarea sentimentelor este impicită, nu urmărită explicit Aceasta este piatra de temelie a dezvoltării opticii şi modului de expresie a copilului, temelie pe care începe să crească încrederea lui în valoarea, importanţa şi necesitatea personalităţii sale potenţial artistice dar, în orice caz, creativă.

Ceea ce realizaeză în mod excepţional cursul de teatru, nu este faptul că dezvoltă artişti, ci faptul că pune bazele dezvoltării unor personalităţi creative, dinamice, implicate, perfect adaptate şi chiar performante în cele mai diverse domenii.

Astfel, prin intermediul acestor cursuri, se urmăreşte dezvoltarea abilităţii de autocontrol a copiilor, prin metode şi tehnici specifice teatrului, împletite cu jocuri pentru dezvoltarea inteligenței emoționale.  Exerciţiile practice, jocurile şi experienţele copiilor urmăresc:

  Creşterea nivelului de focalizare a atenţiei;

  Creșterea încrederii în forțele proprii și a stimei de sine;

  Extinderea volumului de memorare verbală şi vizuală;

  Creşterea abilităţii de înţelegere şi exprimare verbală;

  Creşterea abilităţii de identificare a trăirilor emoţionale a celor din jur şi a factorilor ce    declanşează emoţii diverse, dezvoltarea inteligenței emoționale (recunoașterea emoțiilor și gestionarea lor);

• Creşterea abilităţii de a exprima propriile emoţii şi de autocontrol al reacţiilor distructive (furie, impulsivitate);

    Dezvoltarea acestor calităţi ale inteligenţei prin obiectivele propuse fiecărui copil vor contribui la facilitarea relaţionării copilului în viaţa cotidiană în spectrul intelectual, emoţional şi social.

Jocul este și un foarte bun instrument de a asculta și de a înțelege lumea copilului, de a deschide poarta spre sufletul său. Copiii comunică prin joc aspecte importante din viața lor, transmit emoții și nevoi pe care nu le pot verbaliza (situații care îl frământă, temeri pe care le au).

De cele mai multe ori, atunci când observăm un copil care se joacă, noi ne gândim că el se relaxează, însă, copilul este într-un proces intens în care acumulează cunoștințe și dezvoltă abilități. Creierul său lucrează pentru a pune bazele structurilor neuronale care mai târziu îl vor sprijini să înțeleagă operații complexe, precum cele matematice, scrisul, cititul etc.

La grupele de avansații, elevii vor înțelege că arta actorului cere adevăr, sinceritate, implicare, asumare, că nu înseamnă abilitatea de a minți bine și frumos, ci performanța de a întruchipa veridic situații de viață, de a trăi cu adevărat alte vieți. Abordarea practică se va face tot prin sistemul jocului și va porni de la principiul pedagogic esențial: de la simplu la complex.                                                                                                                          Făcându-se diferența dintre joc și joacă și stabilind faptul că jocul presupune reguli foarte stricte, elevii vor descoperi, intr-o atmosferă de concurență benefică, că fiecare joc are o reprezentare în arta și creația scenică. De aceea, fiecare  joc se va încheia cu o analiză amplă, profundă și exactă a celor întâmplate.

Alăturati-va listei noastre de peste 3700 Elevi care iubesc Palatul Copiilor

Alegeti Palatul Copiilor pentru a va dezvolta talentele.