Project Description

Activităţile cercului Karting în perioada Şcoala de acasă 2020

Cercul Karting, coordonat de prof. Cristiana Mitroi, a pus la dispoziţia copiilor/elevilor înscrişi, pe perioada Şcoala de acasă 2020, activităţi adaptate noilor condiţii specifice, cu derulare online. Astfel, s-au desfăşurat următoarele teme :

 • Verificarea sistemelor de siguranţă înainte de a porni kartul ; pornirea propriu-zisă ;

 • Tehnici de conducere şi abordarea vitezei pe traseu ;

 • Semnalizări necesare opririi ; oprirea kartului ;

 • Adaptarea vitezei în funcţie de condiţiile specifice de traseu ;

 • Manevra de virare şi negocierea virajelor ;

 • Stilul de conducere pe trasa ideală ; îndemânarea şi viteza ;

 • Corectarea menevrelor defectuoase în conducere ;

 • Probleme specifice conducerii pe timp de ploaie ;

 • Operaţii de întreţinere tehnică curentă ;

 • Analiza Regulamentului specific concursurilor de karting la nivel judeţean şi naţional .

Elevii au fost receptivi, au interacţionat pe parcursul tuturor temelor propuse ;

 • au rezolvat fişe de lucru ;

 • au lămurit problematica regulamentului de concurs ;

 • au avut iniţiative de aplicaţii practice individuale, pe care le-au împărtăşit şi celorlalţi colegi, întrinând spiritul de creativitate şi de colaborare ;

 • au urmărit filmări ale concursurilor de profil din anii anteriori şi au analizat specificul comportamentului în timpul manevrelor de deplasare în traseu ;

 • au purtat un dialog deschis cu elevii avansaţi, învăţând din experienţa acestora.

CERCUL

„KARTING”                                                            

Prof. ing. Cristiana Mitroi

 

 

MOTTO-UL CERCULUI:

„Omul se descoperă prin confruntarea cu obstacolele”

Antoine de Saint-Exupery

 

    KARTINGUL este un sport la graniţa cu tehnica şi ştiinţa, care se bazează pe serioase cunoştinţe din domeniul auto şi pe abilităţi în mânuirea mijloacelor tehnice de profil.

Kartingul vizează segmentul activităţii practice bazate pe abilităţi privind conducerea  kartului şi mecanica.

Încurajarea progresului personal, dezvoltarea spiritului competiţional prin concursuri de karting sunt atuuri pentru promovarea educaţiei tehnico-ştiinţifice şi sportive a tineretului.

În ultimii ani kartingul, ca activitate sportivă, s-a dezvoltat foarte mult, prin  serioase investiţii în baza materială, echipamente şi consumabile.

Prin karting, tinerii fac un prim pas spre automobilismul sportiv, cultivându-şi, în acest fel, pasiunea pentru sporturile cu motor.

Pentru cei mici, de 5-6 ani, un prim pas spre karting poate fi participarea la cursurile de AUTOMODELE, menite să îi „ţină aproape” până ce mai cresc.

Alăturati-va listei noastre de peste 3700 Elevi care iubesc Palatul Copiilor

Alegeti Palatul Copiilor pentru a va dezvolta talentele.