Project Description

     Prezentarea cercului de Navomodele –Machete/construcții de mașini

     Navomodelismul este o activitate sportivă tehnico-aplicativă în care se îmbină armonios tehnica cu pregătirea fizică.

     Practicând navomodelismul, elevii capătă cunoştinţe noi de mecanică, electrotehnică, electronică, dar au posibilitatea să pună în practică şi cunoştinţele dobândite în şcoală la orele de matematică, fizică, desen tehnic, chimie, geografie.

          

     Aici, copilul îşi construieşte şi dezvoltă spiritul de muncă şi acţiune de grup organizat, în echipă, socializează, îşi formează răspunderea individuală. Învaţă să aprecieze şi să fie apreciat pentru ceea ce realizează el şi cei din jurul său.    

     În cadrul cercului, copilul îşi utilizează educativ timpul şi este liber să se manifeste ca un om şi viitor producător de bunuri materiale.

     Deprinderea unor abilităţi practice reprezintă o completare a educaţiei teoretice dobândită în şcoală.

                   

     Modelismul face legatura între noţiunile teoretice şi obiectele reale care ne înconjoară.

     Abilităţile acumulate la un cerc de modelism se vor reflecta în uşurinţa cu care tinerii vor putea rezolva diverse probleme de natură tehnică. Dezvoltarea unor pasiuni tehnico-aplicative reprezintă un câştig categoric pentru educarea tinerei generaţii contopind rigoarea tehnică şi inspiraţia artistică.                       
     Copiii vor învaţa alegerea, prelucrarea, vopsirea diferitelor materiale: lemn, metal, plastic, materiale compozite, activitatea lor diferenţiindu-se prin complexitatea lucrărilor efectuate: de la simple jucării până la adevarate creaţii tehnice sau artistice.

     Cei mai buni dintre ei vor forma o echipă care va participa la diferite concursuri judeţene, regionale sau naţionale organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale sau de Federaţia Română de Modelism.

     Activităţile educative extraşcolare contribuie foarte mult la dezvoltarea: comportamentului, creativităţii, atenţiei, gândirii, imaginaţiei, motivaţiei şi voinţei.

                

Alăturati-va listei noastre de peste 3700 Elevi care iubesc Palatul Copiilor

Alegeti Palatul Copiilor pentru a va dezvolta talentele.