17 MAI 2019: Cerc pedagogic la Palatul Copiilor Pitești

și dezbaterea viziunii sistemice a M.E.N. – ”Educația ne unește”

Vineri, 17 mai 2019, la Palatul Copiilor Pitești avut loc Cercul pedagogic al cadrelor didactice din palatul și cluburile copiilor din semestrul al II-lea.

La această întâlnire au participat profesorii din învățământul extrașcolar, activitățile fiind coordonate de domnul inspector școlar de specialitate, prof. Adrian Hernest, și de doamna directoare a palatului, prof. Ramona Linte.

Dezbaterea asupra viziunii sistemice a M.E.N. ”Educația ne unește” a oferit colegilor din învățământul extrașcolar argeșean prilejul de a exprima și de a trimite către minister puncte de vedere pertinente legate de prezentul și viitorul educației românești în general, dar și de importanța educației extrașcolare din palatele și cluburile copiilor în special, în configurația sistemului public național.

A urmat diseminarea proiectului Erasmus+ENGAGE, realizată de doamna directoare Ramona Linte, care a prezentat informații despre modul în care Palatul Copiilor Pitești a găzduit, în luna aprilie, profesori din diferite țări ale Europei.

În final, la punctul ”Modele de bune practici”, au fost abordate teme diverse: „Exercițiul de imaginație și rolul lui în educația extrașcolară”  (Comisia cultural-artistică), „Interdisciplinaritatea – factor de motivație pentru o învățare de calitate” (Comisia tehnico-științifică), ”Coordonate SMART în activitatea sportivă” (Comisia sportiv-turistică).