„CREATIVITATE ŞI TEHNOLOGIE” LA PALATUL COPIILOR PITEȘTI

În perioada 29 noiembrie-5 decembrie 2021, la Palatul Copiilor Piteştişi în instituţiile partenere s-au desfăşuratactivităţile propuse în cadrul proiectului judeţean „Creativitate și tehnologie”, aflat la cea de a II-a ediţie. Proiectul a fost iniţiat de către doamna director prof. Corina Alina Voicilă, prof. Cristiana Mitroi şiprof. Daniela Georgescu. Elevii s-au implicat activ, au dat dovadă de multă creativitate în realizarea lucrărilor practice, au realizat expoziţii de afişe, fotografii, machete, colaje, afişe pe calculator, modele 3D ale unor produse, prezentări  PPT.

Copiii au fost curioşişi dornici să descopere şi să afle cȃt mai multe  lucruri interesante despre ştiinţă, tehnologie, proiectare, spaţiu etc.S-au prezentat simulări ale unor fenomene şiacţiuni, experimente ştiinţifice interpretate prin ochii copiilor, dornici să afle cât mai multe şi să înţeleagătotul în context general.

Prin toate activităţile proiectului s-a realizat un schimb de experienţă benefic tuturor participanţilor.

La proiect au participat  următoarele instituţii:

Inspectoratul Școlar Județean Argeș: Prof. dr. Alina Ramona Manea – inspector școlar general, prof. Cătălina Dumitrașcu – inspector școlar general adjunct, prof. dr. Cristinel Crețu – inspector școlar general adjunct, prof.  Georgeta Petre – inspector cu activități extrașcolare, prof. Georgeta Ion – inspector de specialitate, prof. Georgescu Gheorghe, inspector de specialitate;

Palatul Copiilor Pitești: director, prof. Corina Alina Voicilă, prof. Cristiana Mitroi, prof. Daniela Georgescu, prof. Margareta Diaconu, prof. Marilena Neacșu, prof. Mirela Jambu Ionescu,  prof. Ștefan Voicu, prof. Camelia Miezu,  prof. Bogdan Bivol.

Școala Gimnazială „Marin Preda” Pitești: director,prof. Ramona Vasilescu, prof. Iolanda Badea, prof. înv. primar Irina Ceapă;

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Pitești – prof. Monica Stănescu;

Liceul Tehnologic „Dacia”Piteşti –director,prof. Daniela Tănase, prof. Cristina Moisescu, prof. Mihaela Crișan, prof. Cristina Mihai, prof. Cosmina Georgescu.

Liceul Tehnologic „Astra”Piteşti–director,prof. Maria Ionică, prof. Elena Ciobanu, prof. Georgeta Lemnaru;

Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni – prof. Gabriela Neagu, prof. Elena Florea;

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Pitești – director, prof. Adriana Moraru, prof. Odeta Manolache;

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Pitești –director,prof. dr. Mihai Haiducu, prof. Popa Miana;

Școala Gimnazială „Alexandru Davila” Pitești –director,prof. Veronica Vochin, prof. Gabriel Manoloiu.

Copiii au  învățat să observe cu atenţie fenomene întâlnite în viața de zi cu zi, să analizeze, să tragă concluzii, în acest fel modelându-şi gândirea.

Prin joc şiînvăţare, ei devin capabili să descifreze şi să înţeleagă cât mai mult din tainele ştiinţeişi tehnologiei.