În perioada 15-21 ianuarie 2022, la Palatul Copiilor Pitești a fost organizată acțiunea de amploare ”Eternul Eminescu”, proiect care a avut ca scop familiarizarea elevilor cu ilustra figură a celui mai mare poet al românilor şi cu universul său poetic.

Toate obiectivele propuse au fost atinse: implicarea elevilor în activităţi extraşcolare care să le cultive deschiderea spre creativitate,  familiarizarea copiilor cu acţiuni de acest gen, cu rolul pe care l-a avut Mihai Eminescu în literatura română şi în cea universală, schimbul de experienţă între participanţi.

Activităţile desfăşurate au fost diverse, mulți profesori participând la această acțiune. Dintre acestea, enumerăm: dezbateri/discuții libere despre viața și activitatea literară și publicistică a lui Mihai Eminescu, creații literare proprii ale elevilor pe marile teme eminesciene, vizionarea unor documentare, filme și emisiuni despre viața poetului, ateliere de recitare de poezii din registrul său liric, dansuri tematice, realizarea unei expoziții cu picturi, desene și alte lucrări artistice inspirate din opera poetică, interpretarea unor cântece pe versuri de Mihai Eminescu, realizarea unor materiale jurnalistice, materiale digitale, afișe, colaje, postere etc.

Elevii au fost încântați să participe activ la acest gen de activitate, implicarea lor având ca rezultat formarea personalităţii acestora, respectul faţă de înaintaşi și faţă de realele valori ale literaturii române.