Proiect Educațional Național: „Orientarea turistică –între abilitate de viață și sport”

În perioada 08-10 octombrie 2021, Palatul Copiilor a desfășurat Proiectul Educațional Național în parteneriat „Orientarea turistică –între abilitatea de viață și sport”.

Motto–l proiectului a fost: „Orientarea este un sport pentru sănătatea națiunii.”(Federația Rusă de Orientare)

Inițiatorii acestui proiect au fost coordonatoarea Cercului de orientare turistică din Palatul Copiilor Pitești, prof. Camelia Miezu, alături de doamna director, prof. Corina Alina Voicilă.

Scopul proiectului îl reprezintă creșterea gradului de sensibilizare în ceea ce privește rolul orientării turistice în special și a sportului în general, promovarea incluziunii sociale, a egalității de șanse și a activității fizice pentru îmbunătățirea stării de sănătate.

Rolul orientării turistice este acela de a făuri caractere puternice, în deplină armonie cu mediul înconjurător.

Activități desfășurate:

  • Activități de promovare a orientării turistice în rândul elevilor din unităților școlare partenere, ca parte a educației generale și permanente;
  • Activități de coordonare și evaluare a competițiilor sportive organizate de Federația de Orientare din România, cu sprijinul partenerilor din proiect;
  • Activități, programe și acțiuni de atragere a elevilor către practicarea acestui sport.
  • Dezbateri împreună cu reprezentanții din sistemul educațional asupra celor mai bune practici identificate, în care sportul să fie promovat ca un instrument al fairplay-ului și împotriva violenței.

Toate activitățile propuse au  respectat regulile de distanțare conform impunerilor guvernamentale în vigoare.

Asociațiileşiinstituțiile de învățământ partenere/ profesorii coordonatori:

Inspectoratul Școlar Județean Argeș: Inspector Școlar General, prof.  dr. Alina Ramona Manea,   Inspector   Școlar General Adjunct,  prof. Maria Cătălina Dumitrașcu, Inspector  Școlar General Adjunct, prof.  Constantin Cristinel Crețu,  inspector  școlar, prof. Gheorghe Georgescu,  Inspector  școlar,  prof.  Georgeta Petre.

Palatul Copiilor Pitești:director, prof. Corina Alina Voicilă, prof. Camelia Miezu, prof. Mirela Dinu, prof. Daniela Georgescu, Prof. Luminița Simigiu.

L.P.S  „Viitorul” Pitești: director, prof. Daniela Mihai, prof.dr. Gabriel Tudorache, prof. dr. Bogdan Vîlcu.

Palatul Copiilor Slatina: prof. Iliuță Brăileanu, prof. Vlăduț Smarandache.

Palatul Copiilor Dr. Tn. Severin: prof. Valentin Croitoru, prof. Deaconescu Constantin.

Școala Gimnazială „Mihai Viteazu” Strehaia: prof. Dănciulescu Romeo, prof. Surlău Florin.

– Federația Română de Orientare – a organizat,  arbitrat și evaluat concursului  la:

➢ Campionatul National de Noapte;
➢ Campionatul Național de Parc – Urban etapa a IV-a;
➢ Campionatul Național de Sprint-Ștafetă Mixtă.

➢Trofeul Trivale

Clubul Sportiv Ecosport Rm. Vâlcea – a asigurat logistica pentru Concursul Național de Orientare „Cupa Trivale”;

Asociația ”Zimbrul Carpatin” – a asigurat organizarea și desfășurarea activităților proiectului; a desfășurat activitățile de promovare a proiectului în media.

Elevii de la Cercul de Orientare Turistică au obținut 8 locuri I  la etapa de sprint de parc (Parcul Trivale) și orientare urbană (zona de centru pietonal a orașului Pitești).

Evaluarea și rezultate scontate au fost atinse prin:

rezultatele obținute de cei peste 150 de elevi prezenți(în urma evaluării prin concurs);

-conștientizarea de către participanți a  importanței activităților fizice și atragerea atenţiei asupra creșterii alarmante a sedentarismului în rândul elevilor;

-stimularea implicării active a elevilor în acțiuni sportive, în general,și de orientare turistică,în special;

-consolidarea educației pentru sănătate, a fairplay-ului în sport prin participarea la activitățile din cadrul proiectului;

-formarea  personalității elevilor  și  creșterea conexiunii lor cu viața reală și cu natura.