Luna pădurii (15 martie – 15 aprilie) este unul din cele mai importante evenimente silvice şi ecologice. Este o lună în care este subliniată importanța pădurilor, a rolului esenţial pe care îl au în menţinerea echilibrului ecologic.

Scopul proiectului a fost acela de  promovare şi conştientizare a  importanţei principiilor educaţiei ecologice  care să-i sensibilizeze pe elevi şi să determine dorinţa lor reală de a proteja mediul înconjurător în general  și pădurile în mod special .

Obiective : implicarea elevilor în activităţi extraşcolare care să cultive dragostea pentru păduri şi ape,  şi pentru natură în general, formarea  unei  atitudini  pozitive  faţă  de  mediu;

–  perceperea, cunoaşterea, investigarea de către copil a mediului înconjurător cu toate componentele sale;

– conştientizarea de către copii a necesităţii conservării şi utilizării cât mai  eficiente a mediului, apelor, pădurilor;

–  dezvoltarea capacităţii copiilor de a exprima in limbaj artistic – plastic problemele specifice de mediu din zona de unde provin /identificarea soluţiilor şi măsurilor de ameliorare a calităţii condiţiilor de mediu: calitatea apei, a pădurilor, a mediului în general;

–  integrarea elevilor cu deficiențe în activitățile proiectului, identificarea factorilor de deteriorare a pădurii și consecințele acestora asupra mediului;

La Palatul Copiilor din Piteşti ”Luna Pădurii”  a fost  sărbătorită cu mic, cu mare în perioada 25- 30 martie 2019 prin:

– realizarea unei expoziţii de afişe, fotografii, postere, machete, colaje,  desene sau picturi  cu mesaj ecologic despre pădure şi apă, componente ale mediului care susţin viaţa pe Pământ;

– activități practice specifice primăverii, de îngrijire a parcului Palatului Copiilor Pitești  și plantare de bulbi, semințe și  puieți forestieri; realizarea de ghivece pentru plante din materiale reciclabile,pictarea acestora în funcție de creativitatea celor mici; văruirea pomilor, strângerea frunzelor uscate, săpatul și greblatul spațiilor verzi etc.

– dialog/ dezbateri pe tema importanţei şi ocrotirii pădurilor;

– ateliere de lucru cu copiii Grădiniței Speciale „Sfânta Elena” din Pitești-realizarea unei expoziții tematice și participarea cu mult entuziasm  la activități practice,  a copiilor din grupa” Puișorii” conform parteneriatului de integrarea încheiat între  Palatul Copiilor Pitești și Grădinița Specială „Sfânta Elena”.