„VERDE PENTRU VIITOR! ” LUNA PĂDURII

2019-04-17T08:40:14+02:00

Luna pădurii (15 martie - 15 aprilie) este unul din cele mai importante evenimente silvice şi ecologice. Este o lună în care este subliniată importanța pădurilor, a rolului esenţial pe care îl au în menţinerea echilibrului ecologic. Scopul proiectului a fost acela de  promovare şi conştientizare a  importanţei principiilor educaţiei ecologice  care să-i sensibilizeze pe elevi şi să determine dorinţa lor reală de a proteja mediul înconjurător în general  și pădurile în mod special . Obiective : implicarea elevilor în activităţi extraşcolare care să cultive dragostea pentru păduri şi ape,  şi pentru natură în general, formarea  unei  atitudini  pozitive  faţă  de  [...]